Thirsty tales

Is er nog koffie?

Na thee (en water) is koffie de meest gedronken drank ter wereld. Dagelijks worden er 2,25 miljard mokken, koppen en kartonnen bekers van achterovergeslagen. Vooral in Azië en Latijns-Amerika groeit de afzetmarkt. Goed nieuws, dus. Behalve dan dat de koffie op raakt…

Foto van culinair journalist Marjan Ippel

Als er niks verandert aan de koffieteelt is in 2050 de geschikte landbouwgrond gehalveerd. Ook biedt de teelt aan jongeren te weinig perspectief, waardoor de gemiddelde leeftijd van koffieboeren in veel koffieproducerende landen nu al 60 jaar is. Dat verzinnen we niet zelf, dat zegt Solidaridad, specialist in verduurzaming van productieketens.

Koffie op?

Voor veel landen, waaronder Ethiopië, Colombia en Brazilië, is koffie een spil van de economie. Maar ruim 125 miljoen mensen die voor hun inkomen van de koffieteelt afhankelijk zijn, hebben het nu al zwaar. Alle goedbedoelende keurmerken ten spijt.

Onze koffie wordt bedreigd.

En niet alleen zij, ook hun koffiebonen. Koffieplanten groeien namelijk in een (sub)tropisch klimaat, vaak in bergachtige gebieden. De juiste hoogteligging, temperatuur en vochtigheidsgraad zijn cruciaal. Vooral Arabica koffie, populair bij alle baristi behalve die in Napels, is gevoelig voor klimaatverandering. Overmatige regen maakt de koffieboon kwetsbaar voor ziektes en plagen. En te weinig neerslag kan de koffieoogst laten mislukken.

Koffiefix

Om onze dagelijkse fix te redden wil Solidaridad samen met koffiebedrijven en overheden de impact van klimaatverandering op de koffiesector beperken door boeren wereldwijd te trainen in een Climate Smart Agriculture (klimaatvriendelijke landbouw). Ze moeten leren zich aan te passen aan het veranderende klimaat en tegelijk hun uitstoot van broeikasgassen door koffieproductie verminderen.

En als dan ook nog de kosten voor agrarische hulpmiddelen omlaag gaan en de opbrengsten en kwaliteit van de bonen omhoog, willen jongeren vanzelf weer koffieboer worden. En is ons bakkie pleur gered.

En nu jij

Ver van je bed? Jij kunt wel degelijk ook iets doen. Onderstaand filmpje delen, bijvoorbeeld, om iedereen ervan te doordringen dat het serieus is met die koffie.

Geen foodnews Missen?

Ontvang een update in je inbox