Foodnews

Een minimumleeftijd om fastfood te mogen kopen: is dat een goed idee?

De onafhankelijke denktank van het CDA, het Wetenschappelijk Instituut (WI), publiceerde onlangs een rapport dat nogal wat stof deed opwaaien. ‘Betutteling!’ vonden tegenstanders van het voorstel naar aanleiding van het onderzoek, en ook werd ‘eigen verantwoordelijkheid’ genoemd. Welk balletje had het WI namelijk opgegooid?

 

Foto van culinair journalist Delilah Warcup - van Eyck

Een minimumleeftijd voor de aanschaf van frietjes, berehappen, Big Macs, Whoppers en wat dies meer zij. De verleiding en het aanbod zijn zo groot, dat het volgens het rapport moeilijk is voor kinderen om gezonde keuzes te maken. Vanaf welke precieze leeftijd iemand wél een kroket uit het vet mag laten vissen werd niet vastgesteld, maar een zorgdeskundige die meewerkte aan het rapport zei in het NOS Radio 1 Journaal dat achttien een optie was.

Gelijk aan drank en sigaretten

Volgens Gerard Adelaar, genoemde zorgdeskundige, moet fastfood hetzelfde worden bekeken als alcohol en tabak. Ook zeer schadelijk voor de gezondheid, en het zou voorkomen moeten worden dat mensen er op jonge leeftijd al mee beginnen. En als dat betuttelend overkomt dan zit hij daar niet mee; het WI zegt dat we dan evengoed kunnen stellen dat de hoeveelheid aan en reclame voor dingen die slecht zijn voor je, óók betuttelend is.

Net zo goed in de geest van “dit moet je doen!”, en het is overal om je heen. ‘Het aanbod is zo dominant geworden dat dat ook betuttelt’, aldus het WI. Een minimumleeftijd zou wat het WI betreft overigens pas aan de orde zijn als fastfoodketens nalaten hun aanbod gezonder te maken.

Optelsom

Adelaar wijst er ook op dat het plan deel zou uitmaken van een breder pakket aan voorstellen om een gezonde generatie op te voeden, en niet op zichzelf zou staan. Het overkoepelende idee is dat mensen op jongere leeftijd al aanleren om verantwoorde keuzes te maken, en dat je ‘zo vroeg mogelijk moet beginnen met een gezonde leefstijl.’ We kunnen ervan uitgaan dat het vooruitzicht van oplopende zorgkosten die in de toekomst de pan uit zullen rijzen, hierbij meetelt.

Geen steun

De CDA-fractie zelf echter, ziet dit plan geen werkelijkheid worden. CDA-kamerlid Anne Kuik heeft op social media laten weten dat het WI een onafhankelijke denktank is dat een belangrijk rapport heeft geschreven met goede voorstellen (waaronder meer ruimte geven aan gemeenten om fastfoodketens te weren), maar dat een minimumleeftijd voor fastfood volgens de fractie een brug te ver is.

Lees ook:

 

 

Geen foodnews Missen?

Ontvang een update in je inbox