Foodnews

Pijn bij veel horecaondernemers: overheidssteun energiekosten onbereikbaar (maar wel nodig)

De schrik over de gestegen energiekosten zit er nog steeds in omdat bij veel mensen nog onzekerheid bestaat wat er gaat gebeuren na 1 januari wanneer de compensatieregeling voor burgers ophoudt. En onder veel horecaondernemers heerst consternatie omdat de regeling die de overheid heeft opgetuigd voor de branche ‘energie-intensief mkb’ strenge voorwaarden hanteert. Sterker; de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (de TEK) is voor hen problematisch.

 

Foto van culinair journalist Delilah Warcup - van Eyck

Voor een overgroot deel van de horeca is de TEK-regeling voor energie-intensief mkb ontoegankelijk. Er zijn hoge toetredingsdrempels, en voor een groot middengebied in de branche zijn die niet overheen te komen.

Strenge voorwaarden overheidssteun

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voerde onlangs een enquête uit waaruit bleek dat op dit moment maar 10% van de horeca voldoet aan de criteria om de overheidssteun voor energie-intensief mkb te kunnen ontvangen. Kort gezegd zijn die criteria: de energiekosten moeten minimaal 12,5% van de omzet bedragen én het minimum verbruik moet zijn 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit. Veel ondernemers komen daar niet aan maar kampen toch met explosief gestegen kosten, zo is te lezen in vakblad Misset Horeca.

Energietoeslag op de rekening

Een restaurant in Zoetermeer besloot eerder dit jaar om een aparte energietoeslag in rekening te brengen bij de gasten. Maar niet elke horecabaas wil dit doen, en velen zijn door de coronacrisis door hun buffers heen.

Aandringen op andere criteria

Voorzitter Robèr Willemsen verklaart dat KHN bij het kabinet en de Tweede Kamer erop zal aandringen de voorwaarden te herzien. KHN zet in op aanpassingen als een verlaging van de verbruiksminima als criterium en hoeveel procent van de omzet aan energie uitgegeven wordt, het laten prevaleren van de meest gunstige subsidieregeling, en de voorwaarden voor de TEK-regeling per locatie toe te passen in plaats van per groep. Daarmee hopen ze dat de voorwaarden soepeler worden en meer horecaondernemers van de tegemoetkoming gebruik kunnen maken.

Bron: Misset Horeca

Lees ook:

 

 

Geen foodnews Missen?

Ontvang een update in je inbox